Poľnohospodárske družstvo Pobedim

eurofondy

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Názov projektu:
Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou v PD Pobedím.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je investícia do obstariania inovatívnej sejačky a postrekovača.

mapa

žatva

© 2024, Poľnohospodárske družstvo Pobedim, Ochrana osobných údajov