Poľnohospodárske družstvo Pobedim

Vzniku JRD I. typu predchádzalo ustanovenie prípravného výboru v apríli 1949.
Slovenská rada družstiev schválila založenie JRD v Pobedime dňa 27.10.1949.

Výmera pôdy sa za posledné roky mierne zmenila a je 816 ha. Pôdy v chotári PD Pobedim sú štrkovité, ílovité, vzniknuté a ovplyvňované riekou Váh a jej ramenami. Priemerná nadmorská výška podniku je 168 m.n.m.
Najväčšie výmery pestovaných plodín má pšenica, slnečnica, jačmeň, kukurica, cukrová repa.

Novinky - OZNAMY

Predaj produktov
pšenica, jačmeň, kukurica...

Pozrieť produkty


Divadlo DINO
30.11. 2024

žatva kombajnom

© 2024, Poľnohospodárske družstvo Pobedim, Ochrana osobných údajov