Z histórie

Z histórie

Poľnohospodárske družstvo Pobedim so sídlom v Pobedime, bolo zlúčené vo vačšom celku.

Vzniklo v roku 1958.

01